معرفي بهترين داستان هاي کودکانه انگليسي English stories for kids در اين مقاله داستان کودکانه انگليسي جذاب را به همراه آدرس سايت آنها به شما معرفي خواهيم کرد با ما همراه باشيد خلاصه داستان لارا، کفشدوزک زرد The lara the yellow ladybird Story for kids روزي روزگاري، کفشدوزک کوچکي به نام لارا با پدر و مادرش در جنگلي زندگي ميکرد لارا بسيار زيبا بود، اما با بقيه کفشدوزکها متفاوت بود، زيرا بالهايش به جاي قرمز، زرد بود لارا از بالهاي زرد خود بسيار خوشحال بود، اما وقتي ديد که همه کفشدوزکهاي ديگر بالهاي قرمز دارند، شروع به احساس غم کرد او آرزو ميکرد بالهايش هم قرمز باشد، بنابراين از مادرش خواست آنها را رنگ کند مادر لارا بالهايش را قرمز رنگ کرد و لارا بسيار خوشحال شد اما وقتي لارا به مدرسه رفت، هيچکدام از کفشدوزکهاي ديگر او را نشناختند و او احساس تنهايي کرد او متوجه شد که بالهاي زرد او بود که او را منحصربهفرد و خاص ميکرد، و از اينکه آنها را تغيير داده بود متاسف بود آن روز بعد از مدرسه، لارا بالهايش را شس
آخرین جستجو ها